Kontingentsatser

Gældende kontingentsatser 2023-2024

Seniormedlem med torsdagstræning 371,00 kr. Pr. måned
Seniormedlem uden torsdagstræning 143,00 kr. Pr. måned
Seniormedlem under uddannelse 230,00 kr. Pr. måned
Ungdomsmedlem med torsdagstræning 100,00 kr. Pr. måned
Tillæg for ekstratræning tirsdag 114,00 kr. Pr. måned
Passiv med licens 225,00 kr. Pr. halvår
Passiv uden licens 100,00 kr. Pr. halvår

For senior gælder at der betales for 10 måneder. Juni og juli er betalingsfri. For ungdom betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Medlemmer med torsdagstræning har træningsbane til rådighed torsdag kl. 19.00-20.00. Mødetid senest 15 minutter før af hensyn til at spilleudvalget kan foretage hensigtsmæssig banefordeling. Medlemmer under uddannelse har torsdagstræning inkluderet i kontingentet.

Medlemmer der ikke er omfattet af torsdagstræning, kan såfremt der er ledige pladser, deltage i træningen mod at betale 65,00 kr. pr. gang. Ungdomsmedlemmer kan uden betaling anvende baner der ellers ikke benyttes.

Medlemmer, som er under heltidsuddannelse, kan anmode bestyrelsen om at blive omfattet af uddannelsesordning. Kontakt kassereren, hvis du vil høre mere om uddannelsesordning.

Medlemmer som udtages af klubben til ekstratræning (tirsdag), betaler et tillæg som svarer til halvdelen af banelejen, klubben betaler den anden halvdel.

Klubben giver tilskud til mesterskaber efter gældende retningslinjer.

 

Der skelnes mellem aktive og passive medlemmer således:

  Aktive medlemmer Passive medlemmer
Kan deltage i klubbens arrangementer, så som klubmesterskab, hyttetur, klubfest m.v. x x
Kan spille kampe for Stenhuset x x
(med licens)
Adgang til diæter ved dobbeltkampe på udebane x x
Kan optjene bonus gennem klubbens bonusordning via arbejdstimer på Skråen el.lign. x x
Har adgang til klubbens tilskudsordning for stævnedeltagelse i ind- og udland. x  
Har adgang til klubbens tilskudsordning for reduceret seriepris i kampe* x  

* I sæsonen 2023/24 spiller aktive medlemmer til reduceret seriepris på 20 kroner / serie
Passive medlemmer med licens spiller til 40 kroner / serie
Lokalturnering koster 10 kroner / serie

Undtagelser:

1) Passive medlemmer med licens, som undtagelsesvis indvilliger i at spille kamp for at hjælpe klubben på forespørgsel fra spilleudvalget, betaler kun 20 kroner pr. serie.

2) Bestyrelsen kan tildele passive medlemmer, som gør en helt særlig indsats i klubbens tjeneste, ret til at spille kampe til reduceret seriepris. Bestyrelsen beslutter sådanne undtagelse med virkning for én sæson ad gangen.

Template Design Ext-joom.com